Cennik

Zakładu Higieny Weterynaryjnej

w Warszawie

 

 

Cennik obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 160

Zarządzenie nr 160 do cennika obowiązującego od 1 stycznia 2021 r.

 

Cennik

Cennik obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną(...)